PROGRAM
Tillståndsbaserat underhåll

01-Seminarium-13-02-2001

 

Tid

Ämne

Talare

09.00 - 09.10 1.  Välkommen Ingemar Andréason, UTEK Mälardalen och UTEK styrelse
09.10 - 09.40 2.  Vad är tillståndsbaserat underhåll?

En ny “DOTCOM” business för Sverige?

Sensorer 12 varianter.

Göran Wikingson, 
UTEK Mälardalen och Adtranz Sweden AB
09.40 - 10.10 3. Visualisering av tillstånd i en process.

Ett nytt sätt att praktiskt visa processen med stöd av nytänkande inom industriell IT.

Robert Ferm, 
Interactive Research AB
10.10 - 10.30 Bensträckare  
10.30 - 11.00 4.   Marknaden och trender

Senast kända nytt och trender för underhållet på marknaden.

Inge Åkesson, 
ABB Automation Products AB
11.00 - 11.30 5.   Hur långt tekniskt har dagens leverantörer kommit?

5a/ Vibrationsmätning idag och i morgon

Ola Niklasson, SKF AB
11.30 - 12.00 5.   Hur långt tekniskt har dagens leverantörer kommit?

5b/ Tillståndskontroll på fartyg.

Del 1,  Del 2, Del 3

Per-Erik Larsson, 
Nåiden Teknik AB
12.00 - 12.30 5.   Hur långt tekniskt har dagens leverantörer kommit?

5c/ Stötpulsmätning för detaljerad analys av rullningslager

Joakim Ed, 
SPM Instrument AB
12.30 - 13.30 LUNCH  
13.30 - 14.00 5.   Hur långt tekniskt har dagens leverantörer kommit?

5d/ IT tekniken för Industriellt underhåll

Del 1, Del 2, Del 3, Del 4

Inge Åkesson, 
ABB Automation Products AB
14.00 - 14.30 6.  Erfarenheter - Olika användare redovisar sina tillämpningar av tillståndsbaserat underhåll

6a/ Pappersindustrin.

Stefan Snygg, 
Hyltebruk, Stora Enso AB
14.30 - 15.00 6.  Erfarenheter - Olika användare redovisar sina tillämpningar av tillståndsbaserat underhåll

6b/ Tillståndsbaserat underhåll på malmbanans lok och vagnar.
(Saknar presentations material)

Thomas Nordmark, 
Malmtrafik i Kiruna AB
  7.   Kunskapsöverföring och utvecklingstrender  
  7.1  Utbildning och framtid  
15.00 - 15.30 Aktuell ingenjörsutbildning och forskning i anknytning till tillståndskontroll vid MdH (Erland)(Ivica) Ivica Crnkovic, Erland Olsson, Mälardalens Högskola
15.30 - 16.00 Kaffepaus  
16.00 - 16.30 Tillståndsmätning och tillståndsövervakning - Verktyg i tillförlitlighetsarbetet Per Anders Akersten, 
Luleå Universitet
16.30 - 17.00 Totalt kvalitetsunderhåll (TKU): Ett koncept för kvalitetssäkring och ständig förbättring till minskande kostnader Basim Al-Najjar, 
Växjö Universitet
  7.2  Certifiering av personal

Vilka nya vägar behövs för utbildning av teknikutvecklare inom tillståndsbaserat underhåll?

 
17.00 - 17.30 Exempel på utbildning och certifiering från oförstörande provning. Claes Eriksson, Lasse Lindqvist, ABB NDT Training Center
17.30 - 17.40 Skall Sverige opartiskt certifiera personalkategorierna utförare och utvärderare inom tillståndsbaserat underhåll? Ingemar Andréason, 
UTEK:s styrelse