PROGRAM
Tillståndsbaserat underhåll

Seminarium nr 3 

13 Juni 2002, Mälardalens Högskola, Eskilstuna

Aula Collegium, Drottninggatan 12, Huvudentré

 Tillståndsbaserat Underhåll

TEMA: Lärande, SMARTA system.

 

Tid Ämne Talare
08.00 - 08.30 Registrering (kaffe och fralla)  
08.30 - 09.00

Välkomnande och en kort repetition från tidigare seminarier vad tillståndsbaserat underhåll är.

Ingemar Andréason, UTEK Mälardalen och UTEK styrelse

Göran Wikingson, Bombardier Transportation och UTEK

09.00 - 09.30

Smarta datorsystem vid brytning av malm vid LKAB

Del 1, 2, 3, 4(saknas), 5

Fredrik Kangas, LKAB.
09.30 - 10.00 Technical Equiped Maintenance Computer – Stridsvagn Leopard 2 (saknas) Lars Backlund, Försvarets Materielverk (FMV)
10.00 – 10.30

Ställ hårda krav vid upphandlingen av maskiner.

Praktiska exempel hur det har gått bra och dåligt.

Holger Karlsson, Diagnosteknik
10.30 – 10.45 Kaffe, kaka  
10.45 – 11.15 Rätt satsning på tillståndsbaserat underhåll har eliminerat oplanerade stopp på Iggesund bruk. Peter Silver, 
Iggesund bruk
11.15 - 11.45 Intelligenta system inom fastigheter, (saknas) Peo Emgård, Aptus Elektronik AB
11.45 - 12.30 Lunch  
12.30 – 13.10 Tvättmaskiner med moderna IT lösningar. (Saknas) Patrik Wedberg, PODAB
13.10-14.00 Lärande system för industrin. Anders Holst, SICS - Swedish Institute of Computer Science
14.00 – 14.10 Kaffe, kaka  
1410 - 1450 Grundtankar i fuzzy logic och neurala nätverk med exempel på användning. Kevin McFall, Högskolan Dalarna  
14.50 – 15.30 Presentationer av examensarbeten och doktorandarbeten inom tillståndsbaserat underhåll.

Mälardalens Högskola

Tillståndsbaserat underhåll Exjobb för Bombardier Transportation

Prof. Erland Olsson, Mälardalens högskola

- Robert Allström och Marcus Bengtsson MDH

- Phu Ha, MDH

- Andreas Liljeholm och Fredrik Gustafsson, MDH

15.30 – 16. 00 Tillståndsbaserat underhåll inom flyg (saknas)

Martin Lasu , Försvarets Materielverk (FMV)

16.00 – 16.15 Utvecklingsprojekt i USA Göran Wikingson, Bombardier Transportation och UTEK
16.15 - 16.30 Opartisk certifiering av personal inom underhåll och tillståndsbaserat underhåll samt utbildning inom området. Ingemar Andréason, UTEK
16.30 – 16 45

Avslutning

Är detta det sista seminarium inom ämnesområdet "Tillståndsbaserat underhåll"?

Du får möjlighet att säga ja eller nej till detta. Du beslutar om vi fortsätter eller inte.

Göran Wikingson, Bombardier Transportation och UTEK och Ingemar Andréason, UTEK