PROGRAM
Tillståndsbaserat underhåll

   

Seminarium 20 november 2003, Mälardalens högskola,

Lokal: Filharmonin, Smedjegatan 37 (nära järnvägsstationen), Eskilstuna

Föreningen Underhållsteknik – UTEKs – fjärde seminarium i ämnet

En temadag om tillståndsbaserat Underhåll, som redovisar både praktiska synpunkter och läget inom forskning och utveckling.

 Seminariets syfte är att initiera nya idéer hur man kan använda och dra nytta av tillståndsbaserat underhåll i den egna verksamheten.

 Seminariet vänder sig till industrins underhålls- och produktionspersonal.

Tid

Ämne

Talare

08.30 - 09.10

Registrering med kaffe och kaka

 

09.00 - 09.15

Inledning; Det 4:e seminariet i serien om tillståndsbaserat underhåll

Ingemar Andréason och Göran Wikingson, UTEK Mälardalen

09.15 - 09.45

Praktisk tillämpning av tillståndsbaserat underhåll. Banverket i Gävle presenterar övervakning av sitt kommunikationsnät

Jonas Jonsson,
Banverket i Gävle

09.45 - 10.15

Rast med förfriskning

 

10.15 - 10.30

Finansiering av forskning. Hur gör USA och hur gör Sverige för att utveckla tillståndsbaserat underhåll lite extra material här

Göran Wikingson –
UTEK Mälardalen

10.30 - 11.00

Utveckling internationellt av tillståndsbaserat underhåll

Marcus Bengtsson, doktorand MDH, Mälardalens Högskola

11.00 - 12.00

Några studier inom felisolering baserad på modellbaserad diagnostik

Birgitta Lantto och Martin Jareland,
Saab Aerosystems, Linköping

12.00 - 13.00

LUNCH

 

13.00 - 13.45

Intressentbaserad diagnostik och prognostik i komplexa system - en fallstudie

Peter Söderholm och Per Anders Akersten, Luleå Tekniska Universitet

13.45 - 14.15

Harmonizer - Ljudanalys för rätt skärdata i en svarv eller fleroperationsmaskiner
Mer info: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Alena Nordkvist,
SECO TOOLS, Fagersta

14.15 - 14.45

Underhållets betydelse för produktionsflödet i en industri

Mats Jackson MDH,
Mälardalens Högskola

14.40 - 15.15

Kaffe med kaka

 

15.15 - 15.45

Ökad lönsamhet med tillståndsbaserat underhåll. Forskning vid MDH.

Marcus Bengtsson, doktorand MDH, Mälardalens Högskola

15.45 - 16.15

Dynamiskt underhåll med hjälp av intelligenta system på fordon.

Björn Levin, SICS, Swedish Institute of Computer Science, Industry applications

16.15 - 16.30

Sammanfattning och diskussion

Ingemar Andréason och Göran Wikingson, UTEK Mälardalen

16.30

Avslutning