PROGRAM
Tillståndsbaserat underhåll

   

Seminarium 13 september 2005, Mälardalens högskola,

Lokal: Alfa-salen, Högskoleplan 1
Västerås

 Föreningen Underhållsteknik – UTEKs – femte seminarium i ämnet

 Vi gör en uppföljning av de tidigare fyra seminarier. Det har hänt en hel del på utvecklingsfronten. Vi presenterar några av de nya greppen som kommer.

En temadag om tillståndsbaserat Underhåll, som redovisar både praktiska synpunkter och läget inom forskning och utveckling.

 Seminariets syfte är att sprida och initiera nya idéer hur man kan använda och dra nytta av tillståndsbaserat underhåll i den egna verksamheten.

 Seminariet vänder sig till industrins underhålls- och produktionspersonal.

 Tid

 Ämne

 Talare

 08.30 - 09.00

 Registrering samling med kaffe

 

 09.00 - 09.20

 Inledning; Återblick - Det femte seminariet i serien om tillståndsbaserat underhåll

Ingemar Andréason och Göran Wikingson,  UTEK Mälardalen

09.20 - 09.40

 NYTT -

Reduce and stabilize throughput time in production systems – Case study at ABB Robotics

Exjobbet här


Dominique Blanc och Mårten Hellström Mälardalens Högskola

 

UTGÅR. Deras Exjobb hittar du här -->  OEE - TAK

OEE – TAK; Tillståndsbaserat underhåll vid avdelning KRB vid Outokumpu  Stainless, Avesta

Jonas Andersson, Martin Birgersson
Uppsala universitet

 09.40 -10.00

 Nyckeltal samt OEE -TAK och standard inom underhåll

Jan Frånlund. UTEK

 10.00 - 10.20

 Kaffe

 

 10.20 - 10.50

 STEP en standard för automations- och informationsutbyte; PLCS (Product Life Cycle Support)

Mats Nilsson, Försvarets materielverk

 10.50 - 11.30

Praktisk erfarenhet av tillståndsbaserat underhåll

Jonas Kemi, Monitoring Control Centre AB (MCC)

 11.30 - 12.00

 NYTT -

Validering/Certifiering av underhållstekniker ett UTEK arbete.

Tänk om.... Underhållsavdelningen var starten för anställning innan produktion?

Ingemar Andréason och Göran Wikingson,
UTEK Mälardalen

 

UTGÅR. Deras rapport hittar du här --> ANN

Neurala nätverk i industrin. Framtidens användning

Anna Back, David Johansson, Katja Hellmin, Mattias Nilsson, Sofia Johanson,
ABB Industrigymnasium

 12.00 - 13.00

 LUNCH

 

 13.00 - 13.30

Scania motorblock; Tillverkning on-line

Thomas Lundholm, B4Industry

 13.30 - 14.00

 RCAM för elkraftsystem; tillgänglighetsstyrt underhåll

Lina Bertling, KTH,
Institutionen för elektrotekniska system

 14.00 - 14.30

Konkurrenskraftig produktion i Sverige; ”Factory-in-a-Box”

Mats Jackson, Mälardalens Högskola

 14.30 - 15.00

 Kaffe

 

 15.00 - 15.25

 Tredje generationens robot inom industrin – Robotdalen

Ove Albertsson, Västmanlands FoU - Robotdalen

 15.25 - 15.50

 Articifiell intelligens i industrisystem – ExAct-projektet

Peter Funk, Mälardalens högskola

 15.50 - 16.00

 Sammanfattning och diskussion

Ingemar Andréason och Göran Wikingson, UTEK Mälardalen

 16.00

 Avslutning