Välkommen till seminarium 3 maj 2007

kl. 8.30 – 16.15

 

Del 6 - Tillståndsbaserat underhåll nu och i framtiden

 

Föreningen Underhållsteknik – UTEK har i en serie seminarier visat hur teknikområdet tillståndsbaserat underhåll utvecklas och används. I detta seminarium speglas användning inom fordon, flygplan, fartyg och tåg samt industri. Dessutom kommer några andra nyheter att presenteras. 

Hämta idéer till din verksamhet

Film om OEE

PROGRAM Tillståndsbaserat underhåll - torsdag 3 maj 2007

 

Plats för seminariet:

Schaeffler Sverige AB, Charles gatan 10, 195 05 Arlanda stad

 

Tid

Ämne

Talare/Ansvarig

08:30

Morgonkaffe och registrering

 

08:45

Välkomnande och en tillbakablick – 01 Start\start 3 maj 2007.ppt

 

Göran Wikingson och Ingemar Andréason UTEK.

09:00 (20 minuter)

Tillståndsbaserat underhåll på lager02 TBU Lager\070503 UTEK CBM Rev 1.ppt

 

Jan-Fredrik Karlsson, Schaeffler Sverige AB, FAG och INA

09:30 (30 minuter)

Tillståndsbaserat underhåll på flygplan04 TBU flygplan\MSG3 - REV A - FOREDRAG UTEC 03MAI.ppt

 

Lars Kleppe SAS

10:10 (30 minuter)

Tillståndsbaserat underhåll på fartyg03 TBU fartyg\Marine_Machiner_Performance_ Seminars_2007.ppt

 

Rolf Andersson, Wärtsilä

10:50

Kaffe

 

11:10 (30 minuter)

Tillståndsbaserat underhåll på lastbilar05 TBU lastbilar\Scania.ppt

 

Steen Sörensen, Scania

11:50 (30 minuter)

Tillståndsbaserat underhåll på tåg06 TBU tåg\Tillståndbaserat underhall på Tag_UTEK_a.ppt

 

Marcus Thiele, Bombardier Transportation

12:30

Lunch

 

13:30 (30 minuter)

Tillståndsbaserat underhåll Öl bryggeri08 TBU Öl bryggeri\UTEK 2007 05 03.ppt

 

Peter Forss Sigtuna Brygghus

14:15 (20 minuter)

Validering av underhållstekniker - 09 Validering av underhållstekniker\Bildspel rekrytering.ppt

 

Ingemar Andréason, UTEK

14:45 (20 minuter)

Tillståndsbaserat underhåll forskning på Mälardalens högskola –  10 TBU forskning\utek20070503_internet.ppt

 

Marcus Bengtsson, Mälardalens Högskola

15:15 (20 minuter)

Tillståndsbaserat underhåll med hjälp av Information Fusion12 TBU med Information Fusion\UTEK2007_mfg.ppt

 

Professor Leo J de Vin, Högskolan Skövde

15:45

Kaffe

 

16:00

Samling och summering –

Göran Wikingson och Ingemar Andréason UTEK

16:15

Avslutning