Välkommen till seminarium 22 april 2010

kl. 8.30 – 16.15

Del 7 - Tillståndsbaserat underhåll 
– Asset Mangement och Värme

Föreningen Underhållsteknik – UTEK har i en serie seminarier visat hur teknikområdet tillståndsbaserat underhåll utvecklas och används. I detta seminarium speglas verkliga exempel av användning. Dessutom kommer några andra nyheter att presenteras.

Hämta idéer till din verksamhet

PROGRAM Tillståndsbaserat underhåll - torsdag  22 april 2010 - Revision 1 27/4-2010

Plats för seminariet:

KTH - Kungliga Tekniska högskolan, Rum 311, Brinellvägen 68, Stockholm

OBS ASKMOLN skapade oordning i presentationerna och två presentationer ställdes in och två nya kom in i programmet.

 

Tid

Ämne

Talare/Ansvarig

08:30

Morgonkaffe och registrering

 

08:45

Välkomnande och en tillbakablick

 

Göran Wikingson och Ingemar Andréason UTEK.

09:00 (20 minuter)

Tillståndsbaserat underhåll (inställt men presentationer finns i länken här)
Railway Asset Management System GOTCHA® (på engelska) (ett)

 

Ny presentation SICS Anders Holst Tillståndsbaserat underhåll ”SMARTA SYSTEM”SICS (SICS)

 

Ms Ilse Vermeij,
Twente Technical University

09:30 (30 minuter)

Tillståndsbaserat underhåll
RFID teknik i underhållet (två)

 

Lena Björk Melander, TagMaster

10:00 (30 minuter)

Tillståndsbaserat underhåll
Minst 8 exempel på Asset Managment system (tre)

 

Joachim Sahlqvist, Ricard Lindgren, Anders Johansson, IFS SCANDINAVIA

10:30

Kaffe

 

11:00 (30 minuter)

Tillståndsbaserat underhåll
Värme som styr underhållsbehov (fyra)

 

Stefan Sjökvist, Termisk Systemteknik

11:30 (30 minuter)

Tillståndsbaserat underhåll  (inställt men presentationer finns i länken här)
RailSense ® (på engelska) (fem)

 

Ny presentation Tillståndsbaserat underhåll Presentation av data Stefan Larsen (extra)

 

Peter Boom,
Lloyds Register Rail Europe B.V.

 12:00 (30 minuter)

 Tillståndsbaserat underhåll

 Intelligent Monotoring and Maintenance in Production Industry (sex)

 

Professor Peter Funk,

Mälardalens Högskola

12:30

Lunch

 

13:30 (30 minuter)

Utbildning av industrins praktiker (sju) Övning och resultat (extra)

 

Ingemar Andréason, UTEK

14:00 (30 minuter)

Tillståndsbaserat underhåll
Pågående forskning internationellt (åtta)

 

Jerzy Mikler,
Kungliga Tekniska Högskolan

14:30

Kaffe

 

15:00 (30 minuter)

UTEKs arbetsgrupp Tillståndsbaserat underhåll (nio)

 

Göran Wikingson, UTEK

15:30  (30 minuter)

Praktisk tillämpning av tillståndsbaserat underhåll (tio)

 

Karl Orton, Dynamate AB

 16:00

 Samling och summering (slut)

 Göran Wikingson och Ingemar Andréason UTEK

16:15

Avslutning